• Verdsettelse - Lerøy Seafood Group ASA 

      Heen, Jon Fredrik Rasmussen; Selander, Nicolas Jonathan Bernhard; Bachke, Christoffer (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av sjømatselskapet Lerøy Seafood Group notert på Oslo Børs. Det endelige målet med denne oppgaven er å redegjøre for om selskapet er overpriset, underpriset ...