• Den tradisjonelle filmdistributørens rolle i strømmeøkonomien 

      Sejersted, Lotte Smiseth (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med studien har vært å få kunnskap om hvordan norske distributører blir påvirket av disse endringene og hvilke muligheter og utfordringer den nye teknologien medfører. Følgende problemstilling er formulert; ...