• Forslag til ny Norsk regnskapsstandard: Nasjonale avvik i forhold til IFRS for SMEs 

   Stenheim, Tonny; Baksaas, Kjell Magne; Schwencke, Hans Robert (Journal article, 2017)
   Regnskapslovutvalget har foreslått at ny norsk regnskapsstandard skal bygge på IFRS for SMEs og et system som beskriver de rammene som vil gjelde for avvik fra IFRS for SMEs. Det er imidlertid uklart hvor stor frihet ...
  • IFRS for SMEs som grunnlag for ny norsk regnskapsstandard 

   Stenheim, Tonny; Schwencke, Hans Robert (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Norsk regnskapsregulering er i endring. Et lovutvalg har avgitt to innstillinger (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11) som bereder grunnen for ny regnskapsregulering. Budskapet fra lovutvalget er klart: Norsk regnskapsregulering ...
  • Samfunnsansvarsrapportering: et regnskapsrettslig og dansk perspektiv 

   Schwencke, Hans Robert (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Stortinget vil i vårsesjonen ventelig vedta nye regler i regnskapsloven knyttet til ikke-finansiell rapportering, nærmere bestemt samfunnsansvarsrapportering. Det skal bl.a. gis opplysninger knyttet til arbeidstakerrettigheter, ...