• Tynn kapitalisering som overskuddsflytting 

      Schnell, Elise-Katrine Klevstad (Master thesis, 2022)
      I Oppgaven går jeg igjennom konserninterne lån som metode for overskuddsflytting og ser nærmere på regelendringen som har skjedd i løpet av de siste årene som påvirker overskuddsflyttingen på området. Utviklingen av ...