• Anvendt økonomi for ledere Bedrift og Marked 

   Motrøen, Marius; Sapozhnikov, Denis (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal vi beskrive mulige årsaker til den drastiske endringen i oljeprisen fra 1973-74 og i 2014. Vi vil benytte oss av tilbuds- og etterspørselskurver når vi argumenterer for årsakene til endring på de ...
  • Anvendt økonomi for ledere – Globale perspektiver 

   Motrøen, Marius; Sapozhnikov, Denis (Master thesis, 2021)
   Finanskrisen i 2008 sendte sjokkbølger gjennom alle verdensdeler, myndigheter, finans- og bankbransjer og hos folk flest. Uro, panikk og en stor grad av håpløshet spredte seg til alle verdenshjørner, og mange fryktet det ...