• Er du klar for digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er ...
  • Er norske bedrifter digitale sinker? 

   Sannes, Ragnvald; Andersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen spør vi om norske bedrifter er digitale sinker. Dette belyses gjennom en internasjonal spørreundersøkelse til IT-direktører i store selskaper i Asia, Nord-Amerika, Europa, Sverige og Norge. Dataene viser ...
  • Hva er digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article, 2017)
   Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen ...
  • Problemløsing med kunstig intelligens: Bruk av Spacemaker i tidligfase eiendomsutvikling 

   Kolbjørnsrud, Vegard; Sannes, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Intelligent teknologi brukes i stadig større grad til å støtte problemløsing i organisasjoner. I denne studien utforsker vi hva som skjer med komplekse problemløsingsprosesser når kunstig intelligens introduseres og hvordan ...
  • Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen 

   Kolbjørnsrud, Vegard; Kvålshaugen, Ragnhild; Sannes, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Digitalisering er på full fart inn i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen). Prosjektstyring, konstruksjon og byggeprosess digitaliseres og de analoge byggetegningene erstattes av interaktive, digitale modeller som kan ...
  • Studenter og digitale tekster : sluttrapport for prosjeket 

   Sannes, Ragnvald; Langeggen, Dagmar (Others, 2014)
   En hovedkonklusjon vi kan trekke er at studenter er studenter. Det faktum at de fikk låne en iPad, fikk tilgang til alt læremateriell elektronisk uten kostnad, og fikk mer informasjon via digitale kanaler endret ikke deres ...