• Strategisk rammeverk for opplæring og implementering av IT-systemer 

      Sætre, Stine Hagen; Nyland, Oskar; Vikebø, Erik (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsfaget forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Oppgaven handler gjennomgående om hvordan Jæger Automobil, heretter Jæger, ...