• Ytringsklima som verdiskaper i samspill 

      Sætre, Endre (Master thesis, 2017)
      Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse oppgaver der flere personer må samhandle for å ...