• Influencers påvirkning på den norske forbrukers kjøpsintensjon 

      Hetland, Tonette Mathiesen; Sætersdal, Julie; Stokke, Veronika Kristin (Bachelor thesis, 2018)
      I denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2018, tar vi for oss det nye fenomenet influencer markedsføring. Innledningsvis formulerer vi en introduksjon til temaet, samt presenterer oppgavens formål ...