• Bacheloroppgave i Retail Management 

      Rygh, Magnus Rustad; Kjellemo, Erik Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
      Vi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer ...