• I hvilken grad påvirker makt selvledelse? 

      Buer, Hans-Kristian; Ruud, Marte; Haukland, Karina (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven har vi belyst vår problemstilling: “I hvilken grad påvirker makt selvledelse?” Vi har gått i dybden på personlig og sosial makt, og effektene makt har på de ulike dimensjonene for selvledelse. I tillegg ...