• Faktorer som kan påvirke grad av arbeidsnarkomani 

      Klausen, Thea Bruun; Nordskag, Katinka Emilie; Ring, Eila Hansen (Bachelor thesis, 2022)
      Hensikten med denne studien er å finne ut av hvordan spesifikke faktorer kan påvirke graden av arbeidsnarkomani. Vi ønsket å se nærmere på hvilke konsekvenser arbeidsnarkomani har for jobb-hjem balansen, da det også har ...