• Agglomerasjonsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2015, Working paper, 2015)
   Agglomerasjonsffekter en samlebetegnelse for svært ulike mekanismer som har det til felles at de stimuleres av økt befolkningstetthet. Det er grunn til å tro at infrastrukturinvesteringer som knytter befolkningskonsentrasjoner ...
  • All pay auctions with certain and uncertain prizes - a comment 

   Riis, Christian (CREAM Publications;1/2015, Working paper, 2015)
   In the important contribution "All pay auctions with certain and uncertain prizes" published in Games and Economic Behavior May 2014, Minchuk and and Sela analyze an all pay auction with multiple prizes. The specific feature ...
  • An equilibrium characterization of an all-pay auction with certain and uncertain prizes 

   Riis, Christian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In the important contribution “All pay auctions with certain and uncertain prizes” published in Minchuk and Sela (2014), the authors analyze an all pay auction with multiple prizes. The specific feature of the model is ...
  • Arbeidstilbudsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications; 3/2015, Working paper, 2015)
   Dette modellnotatet presenterer prinsippene for beregning av arbeidsmarkedsvirkninger i merverdianalyser av samferdselsinvesteringer.
  • Bayes-Nash Equilibria in Generalized Second Price Auctions with Allocative Externalities 

   Lu, Zongwei; Riis, Christian (CREAM Publications;1/2016, Working paper, 2016)
   In this paper, we investigate an incomplete information model of generalized second price auctions with allocative externalities originating from the heterogeneous match rates of bidders. A novel feature of our model is ...
  • Competition with local network externalities 

   Fjeldstad, Øystein D.; Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications;10/2010, Working paper, 2010)
   Local network externalities are present when the utility of buying from a firm not only depends on the number of other customers (global network externalities), but also on their identity and / or characteristics. We ...
  • Efficient Exclusion 

   Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications; 9/2010, Working paper, 2010)
   In their influential paper, Aghion and Bolton (1987) argue that a buyer and a seller may agree on high liquidation damages in order to extract rents from future suppliers. As this may distort future trade, it may be socially ...
  • Klimatilpasning av vårt bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser 

   Seljom, Liselotte; Bygballe, Lena Elisabeth; Riis, Christian; Petkovic, Gordana; Berg, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Konkurranse for innovasjon 

   Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2010, Working paper, 2010)
   Konkurransepolitikkens målsetning er å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedene for på den måten å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samfunnsøkonomisk effektivitet vedrører optimal utnyttelse ...
  • Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger 

   Riis, Christian (CREAM Publications;1/2014, Working paper, 2014)
   Hvorvidt markedskonkurranse er en kime til, eller en hemsko for innovasjon, har vært gjenstand for diskusjon og uenighet i økonomifaget i mange år. Hvilket perspektiv en her legger til grunn, får stor betydning for ...
  • Matvaresektoren i et makroøkonomisk perspektiv 

   Moen, Espen R.; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten drøfter hvordan utviklingen i de makroøkonomiske forhold påvirker betingelsene for norsk matvareindustri. Etter vår vurdering er utviklingen i matvaresektoren i Norge mer beslektet med utviklingstrekk vi kjenner ...
  • Perfect bidder collusion through bribe and request 

   Lu, Jingfeng; Lu, Zongwei; Riis, Christian (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   We study collusion in a second-price auction with two bidders in a dynamic environment. One bidder can make a take-it-or-leave-it collusion proposal, which consists of both an offer and a request of bribes, to the opponent. ...
  • Privat arbeidsformidling 

   Moen, Espen R.; Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2003)
   I denne rapporten diskuteres hvorvidt offentlig finansiert privat arbeidsformidling kan være et egnet virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Videre analyseres mulige effekter av å introdusere aktivitetsbasert finansiering ...
  • Regulering av fjernvarme 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;3/2010, Working paper, 2010)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfra ...
  • Regulering av fjernvarme: Utredning for Olje- og energidepartementet 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (Forskningsrapport, Research report, 2007)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen 

   Reiel-Heggedal, Tom; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2014, Working paper, 2014)
   Rapporten drøfter og beregner de samfunnsøkonomiske virkningene av en fergefri veiforbindelse E-39 fra Stavanger til Bergen. Det er to strekninger med to nye forbindelsespunkter som blir gjenstand for analyse. Den første ...