• Benchmarking of Singapore maritime cluster: the role of cluster facilitators 

   Osman, Shahrin; Sundarakani, Balan; Reve, Torger (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Purpose This article analyses the role of cluster facilitators in the Singapore maritime cluster. Singapore has been recognised for its pro-business policies and its ability to attract international shipping companies to ...
  • Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge - vekst og lønnsomhet (1998-2007) 

   Espelien, Anne; Reve, Torger (Forskningsrapport, Research report, 2009)
   Rapporten er en oppdatering av regnskapstallene fra BI prosjektet ”En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring” (Espelien og Reve, 2007). Målsetningen til hovedprosjektet var å bidra til en økt forståelse for betydningen ...
  • Case study - the global maritime knowledge hub 

   Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Research Report;1/2010, Research report, 2010)
   MARINTEK is currently conducting a pilot project to develop a new maritime knowledge center, World Ocean Space Center, as part of the vision project "The Third Wave”. Based on this project, MARINTEK (Trondheim) has asked ...
  • Changes in unrelated variety and climbing the poverty ladder: a U-shaped relationship 

   Lu, Ren; Zhao, Xiangying; Peng, Xiangcai; Liu, Yinglin; Reve, Torger; Lv, Daguo (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The purpose of this paper is to study how changes in unrelated variety influence individuals’ poverty alleviation. Drawing on the LiTS III database, we employed the Oprobit model to test 5007 individual-level observations ...
  • Cluster and co-located cluster effects: An empirical study of six Chinese city regions 

   Lu, Ren; Ruan, Min; Reve, Torger (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We study how industrial clusters in three different life phases both influence and moderate total factor productivity (TFP) of other co-located industries or clusters. A multilevel regression model is applied to panel ...
  • Complementing clusters: a competitiveness rationale for infrastructure investments 

   Sasson, Amir; Reve, Torger (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose – The purpose of this paper is to present a novel application of cluster theory and cluster methodology to evaluate large infrastructure investments. The complementing clusters approach, which builds on the ...
  • Den norske finansnæringen – en vekstnæring 

   Nordkvelde, Marius; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2015, Research report, 2015)
   Norge har en relativt liten finanssektor sammenlignet med andre land. Samlede midler i banksektoren utgjør rundt 190 prosent av BNP for fastslands-Norge i 2012, betydelig mindre enn i andre sammenlignbare vesteuropeiske ...
  • En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019 

   Bygballe, Lena E.; Grimsby, Gjermund; Engebretsen, Bettina Eileen; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2019, Research report, 2019)
   Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen har siden 2007 gjennomført en serie verdiskapingsstudier av den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE), og sett på hvilken betydning denne næringen har for norsk økonomi ...
  • Ferjefri E39: Næringsliv og verdiskaping 

   Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;4/2013, Research report, 2013)
   Et næringslivsperspektiv kan tilføre mye når det gjelder å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for store infrastrukturinvesteringer som E39. Dette prosjektet sitter på både næringslivsdata og kompetansedata på ...
  • Ferjefri E39: næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing 

   Sasson, Amir; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2014, Research report, 2014)
   Rapporten ser nærmere på næringseffektene av utbyggingen av en ny E39 over Boknafjorden (Rogfast) mellom Stavanger og Haugesund området, over Bjørnafjorden mellom Stord og Bergen området, over Sognefjorden mellom Oppedal ...
  • Guanxi, structural hole and closure 

   Reve, Torger; Lu, Ren (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Purpose — Understanding China’s economic success requires insights into its peculiar guanxi-based market. Many scholars are confused how to apply western network theories to the Chinese guanxi-based market. This paper ...
  • Hva skal vi leve av i fremtiden? : en verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring 

   Espelien, Anne; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2007, Research report, 2007)
   Forskningsrapporten ”En verdiskapende bygg, anlegg og eiendomsnæring” gir en omfattende analyse av den norske BAE-næring, basert på komplette regnskapsdata for perioden 1996 – 2005, samt en spørreskjemaundersøkelse gjennomført ...
  • Kapitalforvaltning i Norge - en ny vekstnæring? 

   Nordkvelde, Marius; Diachenko, Anton; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2013, Research report, 2013)
   Prosjektet “Kapitalforvaltning i Norge-en ny vekstnæring? ” er en videreutvikling av det nasjonale forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for de to prosjektene er klyngeperspektivet på næringsutvikling. ...
  • Kunnskapsbasert næringslivsutvikling 

   Reve, Torger; Sasson, Amir (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Vår langsiktige verdiskaping avhenger imidlertid av vår evne til å ta i bruk kunnskapsressurser på en bedre måte enn hva vi gjør i dag. Med verdens høyeste kostnadsnivå har vi ikke så mange andre alternativer dersom vi ...
  • The mediating role of cash slack in the related variety and sales growth relationship: Evidence from Norway 

   Lu, Ren; Zong, Zhe; Reve, Torger; Song, Qing (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   The purpose of the paper is to uncover how related industrial variety influences firms’ sales growth through firms’ cash slack. The authors applied a causal steps approach and causal mediation analysis to a very large ...
  • Når nedgangen rammer: En studie av omstillingsstrategier i den norske byggenæringen i kriseåret 2009 

   Nielsen, Rikke; Bygballe, Lena E.; Reve, Torger (Forskningsrapport, Research report, 2009)
   I forskningsrapporten ”Når nedgangen rammer” presenteres resultatene fra en studie av hvordan norske byggebedrifter har håndtert overgangen fra sterk vekst til nedgang, som følge av finanskrisen og fallet i etterspørselen ...
  • Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjons- fond utland under lupen 

   Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Journal article, 2014)
  • Norske selskapers etableringer i Afrika: Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012 

   Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2013, Research report, 2013)
   Forskningsprosjektet “Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika” er en videreutvikling av det omfattende forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for disse prosjektene ...
  • Norway – a global maritime knowledge hub 

   Reve, Torger (Research Report, Research report, 2009)
   Knowledge based industrial development takes place in Global Knowledge Hubs or superclusters characterized by a high concentration of innovative industrial actors interacting closely with advanced research institutions, ...