• Hvordan kan Mercur styrke sin posisjon i Trondheims kjøpesentermarked? 

      Reiten, Hans; Huus, Sindre Vold; Olsvik, Geir (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Denne bacheloroppgaven omhandler kjøpesenteret Mercur i Trondheim. Oppgaven bygger videre på et strategidokument utarbeidet av de samme forfatterne høsten 2012. Den overordnete problemstillingen for oppgaven er som ...