• Innbetalt kapital 

      Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2021)
      For en som ikke har satt seg godt inn i temaet skattemessig innbetalt kapital, er noe av det som forvirrer at begrepet innbetalt kapital har ulikt innhold selskapsrettslig, regnskapsrettslig og i skatteretten. Dette var ...