• Inntektssystemet for kommunene : Lokale skatteinntekter 

   Borge, Lars-Erik; Krehic, Lana; Nyhus, Ole Henning; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen; Leyen, Kaja von der (Research report, 2022)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et underlag for Inntektssystemutvalgets vurderinger av lokal beskatning, beskatningsfrihet og utforming av skatteutjevningen ved ...
  • Public-private political cleavage: what happens after retirement? 

   Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Political preferences of public employees differ from those of workers in the private sector. The former are more likely to vote for left-wing parties and orient themselves ideologically towards the left. This political ...
  • Statlige selskaper med sektorpolitiske mål: En evaluering av statlig styring 

   Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen (Forskningsrapport;14/2011, Research report, 2011)
   I rapporten analyseres styring og styringsrelasjoner overfor statlige selskaper og forvaltningsorganer med eget styre. Virksomhetene omfatter forretningsorienterte selskaper som selger produkter på markeder med sterk ...