• Artists in an iron cage? Artists’ work in performing arts institutions 

   Mangset, Per; Kleppe, Bård; Røyseng, Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article discusses artists’ work in performing arts institutions in Norway. Many scholars describe Nordic performing arts institutions as slow-moving and heavy “art factories,” where artistic creativity is almost ...
  • As You like It! How Performance Measurement Affects Professional Autonomy in the Norwegian Public Theater Sector 

   Røyseng, Sigrid; De Paoli, Donatella; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The aim of this article is to study the effects of performance measurement on professional autonomy in the Norwegian theater sector and how these effects have changed over two decades, from the 1990s to the 2010s. We do ...
  • Embodied work and leadership in a digital age: What can we learn from theatres? 

   De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this article, we seek inspiration from the performative theatre arts to better understand creative work and leadership in a digital age. Theatre artists work and lead creative processes toward theatre performances without ...
  • Konsekvenser av målstyring i kunsten 

   Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og ...
  • Kulturpolitikk og lobbyisme: en case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet 

   Røyseng, Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Lobbyismens betydning i norsk politikk har generelt fått liten forskningsmessig oppmerksomhet. I denne artikkelen undersøker jeg hva lobbyisme innebærer på det politiske beslutningstakere? Og representerer lobbyisme noe ...
  • Sexual harassment in the Norwegian theatre world 

   Kleppe, Bård; Røyseng, Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The aim of this article is to provide insight into the phenomenon of sexual harassment in the theatre world. A survey among Norwegian actors is presented showing that sexual harassment is much more prevalent in the theatre ...
  • What is music good for? A dialogue on technical and ritual rationality 

   Røyseng, Sigrid; Varkøy, Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In different ways and in different contexts it has been and still is argued that music education should be prioritized because of its positive impact on pupils in terms of general development as good citizens and in terms ...