• MAN5127 

      Bye, Solveig Bredesen; Røtterud, Marianne; Normann, Jacob Reinholt (Master thesis, 2022)
      Denne trusselvurderingen er en predikativ analyse av sannsynligheten for et terrorangrep utført av Al-Qaida, eller en gruppe med tilknytning til Al-Qaida, mot barnetoget i Oslo 17. mai 2023. Sammen med høyreekstremisme er ...