• Can you use oil and natural gas prices to forecast the norwegian krone? 

   Rønningen, Felix Skarboe (Master thesis, 2023)
   This thesis studies if we can use a commodity prices, namely oil and gas to forecast the NOK/USD exchange using data at a monthly frequency. We analyze the commodities predictive ability through two main models. The first ...
  • Empirisk analyse av kjøpekraftsparitet 

   Rønningen, Felix Skarboe (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven dreier seg om Kjøpekraftsparitet, en teori utviklet av den svenske økonom Gustav Cassel tidlig på 1900-tallet. Teorien dreier seg om at valutakurser skal tilpasse seg slik at priser på identiske referansekurver ...