• Barn-voksen relasjoner i barnehagen 

      Rønning, Christine Marie Sørum (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven vil jeg ta for meg fem småskrittsforbedringer som jeg har gjennomført i min barnehage. Jeg vil deretter fordype meg i to av småskrittsforbedringene. Jeg har valgt å fokusere på et prosjekt hvor jeg ønsket ...