• Kostnadssyke i den norske økonomien 

      Sandvik, Henning Mork; Rødde, Jonas (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven studerer vi arbeidsproduktivitetsutviklingens p°avirkning p°a prisutviklingen, for °a se om det foreligger en kostnadssykdom i den norske økonomien. For °a undersøke denne sammenhengen tester vi to ...