• Hvordan har veksten i boliginvesteringer påvirket veksten i BNP Fastland? 

      Rødde, Jørgen; Sandnes, Henrik (Bachelor thesis, 2018)
      Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke effekten av boliginvesteringer på Fastland-Norges BNP. Vi har benyttet oss av VAR-modellen og regresjonsanalyse med hensikt på å avdekke om veksten i boliginvesteringer har ...