• Pengepolitikk i realtid 

      Qvigstad, Jan Fredrik (CME Working paper series;2/2001, Working paper, 2001)
      Denne artikkelen er hentet fra "Læring gjennom økonomi, system og prosjekt", festskrift til Erling S. Andersens 60-årsdag, redigert av Petter Gottschalk og Anne Welle-Strand, utgitt av NKI forlaget (2001). Artikkelen er ...