• Bacheloroppgave HRM 2017 

      Popovic, Ana Srdana; Øyjord, Marit Lande (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgavens tema er jobbtilfredshet blant ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Jobbtilfredshet handler i all enkelhet om hvor fornøyd man er med jobben sin. Det dreier seg som regel om flere aspekter ved jobben som påvirker en ...