• Endelig tap ved grenseoverskridende konsernbidrag 

      Petersen, Hildeborg Cathrine (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven har som mål å belyse regelverket og problematikken som ligger i det å yte konsernbidrag fra norsk mor til utenlandsk datter med underskudd. Ytelse fra norsk mor til utenlandsk datter med underskudd har ...