• Facebook truet av transformativ teknologi 

      Pena, Nicolas Falck (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Hvilken innvirkning har utviklingen av blokkjede-teknologi for makten Facebook/Meta innehar, sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser?». Problemstillingen ...