• Inntektsføring av fraktavtaler i shippingbransjen etter IFRS 

      Oustad, Ellen; Ore, Øystein Mikal (Master thesis, 2012-05-14)
      Inntektsføring av fraktavtaler i shippingbransjen etter IFRS. fraktavtale til lossing av den inneværende fraktavtale. Slik den foreslåtte modellen for inntektsføring fremkommer i høringsutkastet, vil den etter vår mening ...