• Unge Fridtjof Nansens maktbase 

      Oropeza-Moe, Marianne (Master thesis, 2023)
      I den reviderte utgaven av «Norske høvdinger» fra 1929 ga historieprofessor Halvdan Koht følgende porttrettbeskrivelse av Nansen: «Ingen man kan vel hete mann i så full og dyp mening som Fridtjof Nansen. Manns mot, manns ...