• Inntektssystemet for kommunene : Lokale skatteinntekter 

   Borge, Lars-Erik; Krehic, Lana; Nyhus, Ole Henning; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen; Leyen, Kaja von der (Research report, 2022)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et underlag for Inntektssystemutvalgets vurderinger av lokal beskatning, beskatningsfrihet og utforming av skatteutjevningen ved ...
  • Small-Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment 

   Bonesrønning, Hans; Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning; Opheim, Vibeke; Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Schøne, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   We investigate whether small-group instruction improves student performance in mathematics in the early grades using a large-scale RCT covering 159 Norwegian schools over four years. The students − 7–9 years old - are ...