• EU Energy Union: A Critical View 

   Noreng, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper discusses the Energy Union project of the current European Union (EU), asmanifest in the 2018 Clean Energy for All.1 The focus is on energy policy objectives in relation to wider political ambitions, using energy ...
  • Ny giv for utbygging på norsk sokkel 

   Noreng, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   De siste funnene av olje og gass på norsk kontinentalsokkel, i Barentshavet og i Nordsjøen, gir grunnlag for en revurdering av utsiktene for norsk petroleumsvirksomhet. Norges kontinentalsokkel omfatter ca. 2,2 millioner ...
  • Virkemidler for aktivitetsnivå og mangfold på norsk sokkel: Rammebetingelser og utgiftsføring for utbyggingsinvesteringer 

   Noreng, Øystein; Wollebæk, Leif (Forskningsrapport;3/2010, Research report, 2010)
   Prosjektet tar sikte på å vurdere virkemidler for å opprettholde aktivitetsnivået og styrke mangfoldet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, med særlig vekt på en bedring av rammevilkårene for mindre oljeselskap. Til ...