• Standardiserte lederutviklingsmetoder og verktøy 

      Nilsen, Sølvi; Lervik, Jon Erland (Discussion Paper, Working paper, 2000)
      Organisasjoner synes i økende grad å innføre standardiserte ledelsesverktøy utenfra for å møte utfordringer knyttet til økt kompleksitet og endringstakt i omgivelsene. Dette synes å være et paradoks, da økt kompleksitet ...