• Kunstig intelligens, men ikke kunstig moral? 

      Kjenes, Eivind Hundven; Naustdal, Anders (Bachelor thesis, 2018)
      I oppgaven tar vi for oss menneskets oppfatning av moral, og i hvilken grad vi tilegner en kunstig intelligent programvare evnen til å handle moralsk riktig. Det er gjort særdeles få studier innenfor dette området. For ...