• Betydningen av lederstil i økonomiske krisesituasjoner 

      Krogsvold, Eugenia; Munch, Carina Viken (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne studien har vært å undersøke i hvilken grad lederstil påvirker vurderingen av tillit i en økonomisk krisesituasjon. Gjennom et eksperiment ble deltakerne presentert for en leder med enten en autokratisk ...