• Måltidet som læringsarena 

      Mortensen, Louise Kirstine Skovgaard (Master thesis, 2022)
      Jeg har iverksatt fire endringseksperimenter i den barnehage jeg er pedagogisk leder i. Alle mine eksperimenter har tatt utgangspunkt i måltidet som læringsarena og hvordan vi gjennom forskjellige tiltak kan høyne kvaliteten ...