• Initial Public Offerings: A Study of the Nordic Market 

   Mistereggen, Odd Kåre Engh; Nyland, Lars Kjeverud (Master thesis, 2019)
   We present a quantitative study within the field of corporate finance to investigate underpricing on initial public offerings within the Nordic financial markets. Our design allows us to study how the technology sector ...
  • Pengepolitikkens effekt på aktivapriser 

   Bønå, Werner-André; Rodvang, Henrik Larsson; Mistereggen, Odd Kåre Engh (Bachelor thesis, 2017)
   Som tittelen indikerer har vi i denne bacheloroppgaven valgt å se på hvordan pengepolitikken påvirker aktivapriser og sammenhengen dem imellom. Først beskrives relevant teori som senere belyses i egne analyser. Vi har ...