• Kondomøyeblikket 

      Lillesæter, Marie Røri; Minsaas, Kornelia; Koppang, Lisa Thesen (Bachelor thesis, 2018)
      I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje i samarbeid med avdeling for barne- og ungdomshelse, herunder seksuell helse i Folkehelsedivisjonen underlagt Helsedirektoratet. Kampanjens målgruppe er seksuelt ...