• Digitalt tankesett ... mer enn en tanke? 

      Minde, Kenneth (Master thesis, 2023)
      Denne prosjektoppgaven handler om motivasjon knyttet til innføringen av et nytt digitalt lagringsverktøy for dokumenter. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i min egen organisasjon, Trygg Trafikk. Ledergruppen har besluttet å ...