• Rekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger 

      Meling, Marie; Ellingsæter, Sjur Swensen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Rekonstruksjonsloven ble 7. mai 2020 vedtatt som en midlertidig lov, et hastetiltak for å forebygge «unødige» konkurser som følge av covid-19. Artikkelen diskuterer i hvilken utstrekning loven kan benyttes til å gjøre ...