• Market-specific Sunk Export Costs: The Impact of Learning and Spillovers 

   Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Firms may face sunk costs when entering an export market. Previous studies have focused on global or country-specific sunk export costs. This study analyses the importance of market-specific sunk export costs (defining ...
  • Utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og norsk tilknytning til EU 

   Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege (Chapter, 2020)
   I kapittelet drøfter vi utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og Norges forhold til EU. Mens eierskap i fangst hovedsakelig er nasjonalt, er oppdrettsnæringen preget av multinasjonale selskaper. Norge og mange EU-land ...