• Myter rundt mobbeoffer på norske arbeidsplasser 

      Steimler, Torunn; Mattson, Torunn (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven er en del av et større forskningsprosjekt om mobbing i arbeidslivet. Prosjektet heter “Kunnskap og antagelser om mobbing i arbeidslivet”. I vår del har vi valgt å se nærmere på hvilke myter som finnes rundt ...