• Eksamensoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

      Maske, Mathias Haugen (Master thesis, 2023)
      Gjennom denne teksten besvarer jeg tre oppgaver, der de første to henger sammen. I oppgavene 1 og 2 gjør jeg en regnskapsanalyse av selskapet Conmodo AS. Gjennom lønnsomhetsanalyse, likviditetsvurdering og soliditetsvurdering ...