• Bruken av særnamsmyndighet ved utleggsforretning 

      Martinsson-Nygaard, Tina Charlotte (Master thesis, 2019)
      Det er Skatteetaten sin oppgave å fastsette og innkreve merverdiavgiftskrav. Reglene for innfordring av disse kravene fremgår av skattebetalingsloven. Formålet med loven er å sikre at statens inntektsstrøm går som ...