• Menns og kvinners sykefravær: hvilken rolle spiller antall barn? 

      Cools, Sara; Markussen, Simen; Strøm, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Kvinners sykefravær øker dramatisk i alderen de får barn og forblir høyere enn menns sykefravær lenge etter at barna er voksne. Dette indikerer en årsakssammenheng fra barn til dårligere helse på lang sikt, kanskje gjennom ...