• Logistikkmodellen i nasjonal godstransportmodell 

      Grønland, Stein Erik; Hovi, Inger Beate; Madslien, Anne (Chapter, 2020)
      Nasjonal godstransportmodell er et planleggingsverktøy som er utviklet for å kunne beregne effekten på godstransporten av ulike tiltak som for eksempel endringer i vegsystemer, endringer i jernbaneterminaler eller ...