• Revisors fratreden 

      Lundsrud, Frida Karoline; Brække, Emilie Marie (Master thesis, 2018)
      Sammendrag Etter at EY valgte å trekke seg som Norske Skogs revisor i 2017, ble vår interesse for revisors fratreden vekket. Revisors fratreden er et tema det er gjort få norske studier på, men det finnes en del utenlandske ...