• Geografisk avstand er ingen hindring for psykologisk trygghet 

      Billington, Lasse; Kråkstad, Mia Louise Christensen; Lund, Caroline (Master thesis, 2022)
      Denne prosjektoppgaven handler om hvordan psykologisk trygghet kan fremmes i et team med spredt geografisk deltakelse. Et psykologisk trygt arbeidsmiljø defineres som et arbeidsmiljø der mennesker opplever å føle seg frie ...