• Personlighet og ledelse. Har personlighet noe å si for ledelse? 

      Lubojanska, Aldona Maria (Master thesis, 2023)
      Oppgaven tar for seg sammenhengen mellom personlighet og ledelse. I lang tid har det vært diskusjon blant forskere om hvor mange trekk som er nødvendige for å beskrive menneskets personlighet. Femfaktormodellen har fått ...