• Kreditfradrag etter skatteavtale og internretten 

      Lohne, Eirik (Master thesis, 2021)
      Fremstillingen undersøker påstanden om at den internrettslige kreditregelen har et videre anvendelsesområde enn i skatteavtalene. Videre undersøkes det om det er adgang til å benytte internrettslig kreditregel, når Norge ...