• Effekter av FoU: en studie av maritimt næringsliv i Norge 

      Jakobsen, Erik W.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Lien, Lasse B. (Research Report, Research report, 2002)
      I rapporten presenterter vi et teoretisk rammeverk for test av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske effekter av forskning og utvikling. Også det generelle bildet av FoU-aktivitet i norsk næringsliv, basert på samtlige ...